Yasmin Hani

Yasmin Hani binti Ismail Richardson (也称Yasmin Hani) 是马来西亚著名电视节目主持人,女演员,广播节目主持人和企业家。

Yasmin Hani